Samen pakken we kinderarmoede aan!

Uitsluiting uitsluiten en ontwikkeling omarmen

In Vlaanderen wordt 1 op 10 kinderen geboren in een kansarm gezin. Dat wil zeggen dat zo'n 130.000 kinderen al van in de wieg minder kansen krijgen. En dat aantal blijft elk jaar maar stijgen.

Kinderen die opgroeien in armoede...

 • hebben later minder kansen op de arbeidsmarkt
 • lopen een groter risico om zelf arme ouders te worden
 • kunnen hun talenten niet ontplooien
 • lopen cruciale ontwikkelingskansen mis tussen 0 en 3 jaar
 • hebben al na hun eerste levensjaar een achterstand van 2 maanden die nog moeilijk kan worden ingehaald

Kinderarmoede is niet alleen een persoonlijk drama voor deze kinderen en hun ouders, het kan zelfs effecten hebben op hun hele leven. Een investering in het terugdringen van kinderarmoede betekent dus een investering in de toekomst van ons allen.

Het Kinderarmoedefonds wil samen met u iets aan kinderarmoede doen.

Help mee om kinderarmoede te bestrijden

Samen met u kunnen we vernieuwende projecten steunen voor kansarme gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar.

 

Hoe werkt het concreet?

 • het Kinderarmoedefonds profiteert van de ervaring en expertise van de Koning Boudewijnstichting
 • de continuïteit, duurzaamheid en doeltreffendheid zijn verzekerd
 • het Kinderarmoedefonds wordt beheerd door een onafhankelijk pluralistisch Bestuurscomité
 • de functioneringskosten zijn zeer laag, bijna elke euro gaat naar projecten
 • elk project levert duurzame resultaten op na 3 jaar

Wat doet het Kinderarmoedefonds?

Het Kinderarmoedefonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, verleent steun aan een gericht aantal innovatieve en langlopende lokale projecten die uitsluiting van kansarme kinderen en hun gezinnen tegengaan en die een meerwaarde bieden tegenover de bestaande diensten en projecten.

Waar haalt het fonds zijn financiële middelen?

 • Een bijdrage van de Vlaamse overheid bij de oprichting in 2013
 • Giften en acties van geëngageerde bedrijven/organisaties zoals Ethias, P&V-groep, vzw Kindergeluk en Red Market Belgium
 • Giften van individuele burgers

Waar gaan de middelen naartoe?

Enkele voorbeelden van succesvolle initiatieven die in 2015 en 2016 door het Kinderarmoedefonds gesteund worden:

Brussel: vzw Vrienden van het Huizeke

Schoolpoortwerking. Een tandem van een ervaringsdeskundige in armoede en een maatschappelijk werker aan de schoolpoort om de drempel tussen ouders met kinderen in armoede en de eerstelijnshulpverlenging zo klein mogelijk te maken. 

Leuven: Huis van het Kind en Buurtwerk ‘t Lampeke

Er wordt ingezet op het belang van brugfiguren in de samenwerking met kansarme gezinnen en ook gefocust op de zwangerschapsbegeleiding van deze laatsten

Mechelen: Go-team OCMW

Intensieve en integrale gezinsbegeleiding van gezinnen met kinderen die in de meest schrijnende omstandigheden wonen in samenwerking met de afdeling jeugd- en gezinsgebonden politiezorg.

Oostende: CKG Kapoentje, kinderopvang

Laagdrempelige kinderopvang waarbij kansarme ouders tewerkgesteld en opgeleid worden als kinderverzorgster.

Vilvoorde: OCMW Vilvoorde

Actieve coaching en opvoedingsondersteuning voor gezinnen in armoede.

 

Lees hier het persbericht van 12/01/2016 over de laureaten van de tweede projectoproep. 

Steun het Kinderarmoedefonds op één van deze manieren

Als bedrijf:

 • Sluit u aan als structureel lid van het Kinderarmoedefonds
 • Word partner van het Kinderarmoedefonds
 • Werk mee aan een project
 • Word peter van een project
 • Of stort uw bijdrage op BE39 7333 0000 0519
 • Elke inbreng is vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar

Als particulier:

 • Stort uw bijdrage op BE39 7333 0000 0519
 • Vraag ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis geen cadeau of bloemen maar een gift aan het Kinderarmoedefonds. Neem hiervoor contact op met info@kinderarmoedefonds.be
 • Elke inbreng is vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar

Als vereniging/organisatie:

 • Organiseer een activiteit en stort een bijdrage op BE39 7333 0000 0519

Samen werken we kinderarmoede weg

Naast de overheid kunnen ook het bedrijfsleven, organisaties en burgers hun steentje bijdragen via het Kinderarmoedefonds. Wij doen daarom beroep op u om mee uw schouders te zetten onder deze maatschappelijke uitdaging.

Meer weten?

We bespreken graag de verschillende mogelijkheden met u. Waar u ook voor kiest, u kan er steeds op rekenen dat uw geld goed besteed wordt aan een project met een hoge kwaliteitsgarantie.

info@kinderarmoedefonds.be

Het Kinderarmoedefonds en 130.000 kinderen rekenen op u!